Close

Press and Media

 

Press and Media
Serial No Media Name Mobile No email-id
1 Prameya Shri Jeeban Singh 9040500512/ jeeban[dot]singh2[at]gmail[dot]com
2 Dharitri Shri Jagannath Dhal 9437743387 reporterjagadhal[at]gmail[dot]com
3 Sambad Shri Subrat Kumar Samal 9439612522 subartsamal[at]sambad[dot]in
4  Samaja  Shri Bibekananda Swain 9337366433  bibekjspur[at]gmail[dot]com
5 Pragativadi Shri Paresh Chandra Das 9437228665 dasparesh19[at]gmail[dot]com
6  Samaya Shri Rabindra Kumar Dash 9437183374 rabindradashkdp1[at]gmail[dot]com
7 Odisha Bhaskar Shri Manas Ranjan Mohanty 9437119963 manasrmohanty1967
[at]gmail[dot]com
8 Nitidina Shri Jagdisa Pati 7008873816 reporterjagadish2013[at]gmail[dot]com
9 Sakal Shri Debadatta Dash 9937227994 dattadeba.dash[at]gmail[dot]com
10 Pratidina Shri Satya Ranjan Singh 9776225112 aulsatya111[at]gmail[dot]com
11 Pratidina Shri Harekrushna Behera 9337082159 harekrushnabehera29[at]gmail[dot]com
12 Sambad Kalika Md. Elias 9437208218 mdelias66[at]gmail[dot]com
13 Prajatantra Shri Rudra Narayan Mohapatra 9777909994 mahapatranews[dot]kendrapara[at]gmail[dot]com
14 Anupam Bharat Shri Chitta Ranjan Sahoo 9437183120 crsahoo123[at]rediffmail[dot]com
15 Dinalipi Basanti Mohapatra 7735991872 bm946999[at]gmail[dot]com
 16 Odisha Express Shri Ganesh Chandra Samal 9439698412 gsamal171[at]gmail[dot]com
17 Suryaprava Shri Rabi Narayan Pati 9437205712 rabipandit1[at]gmail[dot]com
18 Krantidhara Shri Sunil Ku. Mohapatra 9583311719 sunilmohapatra06[at]gmail[dot]com
19 Krantidahara Shri Mrutunjaya Parida 9090315102 mrutunjayaparida986[at]gmail[dot]com
20 Sarbasadharana Shri Alekha Prasad Sharma 9668817104 dralekhasharmapmi[at]gmail[dot]com
21 Manthan Shri Mahendra Mishra 7008254014 babunamishra123[at]gmail[dot]com
22 Dansana Shri Pinaki Smantaray 9938098334 pinakisamantaray317[at]gmail[dot]com
23 Nayayabati Shri Diptiranjan Mohanty 9937327212 mohantydiptiranjan502[at]gmail[dot]com
24 Utkal Mail Shri Santosh Ku. Kar 9853646425 santosh.kar62[at]gmail[dot]com
25 Swadhikar Shri Durga Prasad Pati(Spl Correspodent) 9938837987 dpswadhikarnews[at]gmail[dot]com
26 Swadhikar Shri Pradyumna Ku. Rout (District Correspondent) 9861151959 pradumnar.123[at]gmail[dot]com
27 Darshan Shri Santosh Pothal 7377799484 1984santosha[at]gmail[dot]com
28 Sahanamela Shri Pratap Chandra Das 9040957118 pratap.chandradas80[at]gmail[dot]com
29 Sruti Shri Sachidananda Behera 9438843774 srutikendrapara2[at]gmail[dot]com
30 Mahabharat Mahesh Kumar Padhi 9337539940 maheshpadhi2019[at]gmail[dot]com
31 Utkal Samaj Satyaranjan Panda 8895440781 satyaranjanpanda886[at]gmail[dot]com
32 Swatantra Barta Bibhuti Kumar Pradhan 7894540011 swatantrabarta[at]gmail[dot]com
33 Viswabani Shri Satyaranjan Behera 9776565679 satya3579[at]yahoo[dot]com
34 Kalinga Bharati Shri Abanimohan Das 8763681132 dasabanimohan12[at]gmail[dot]com
35 Mallahar Shri Niladri Bhusan Tripathy 9438367551 niladrimedia[at]gmail[dot]com
36 Mallahar Shri Manas Kumar Sahoo 7205716676
37 Kalantara Shri Kamalakanta Dash 8249381966 editor.kamalakanta[at]gmail[dot]com
38 Jagannath Express Shri Manas Ranjan Malla 7008958583 manas.malla12[at]gmail[dot]com
39 Orissa Today Shri Pradipta Kumar Sahoo 7008404634 talkpk[at]gmail[dot]com
40 Times of Orissa Saroj Kumar Das 9437607627 sarojdas253[at]gmail[dot]com
41 The New Indian Express Shri Ashis Senapati 9861262342 ashissenatipati[at]gmail[dot]com
42 The Pioneer Shri Rajesh Ku Behera 9040340661 rajeshcharmy[at]gmail[dot]com
43 Political & Business Daily Shri Chittaranjan Das 9861880151 crdas1968[at]gmail[dot]com
44 News7 Matrudatta Mohanty 9937722261 talktomatrudataa[at]gmail[dot]com
45 Kanak News Shri Santosh Ku Panda 9439738986 pandasantoshkumar761[at]gmail[dot]com
46 News18 Shri Kailash Ch. Sahoo 9437826945 kailashsahoo91[at]gmail[dot]com
47 Kalinga TV Shri Pravat Ku. Parida 9437228963 kmaapk[at]gmail[dot]com
48 Nandighosh TV Sushree Swaopnashree Panda 8917250763 sushreeswapnashree97[at]gmail[dot]com
49 OTV Shri Manoj Ku. Swain 9437293825 manojkumarswain
[at]gmail[dot]com
50  Zee News Shri Shibasish Mohanty 9937110110 happyorissa[at]gmail[dot]com
51 DD/All India Radio Shri Nihar Ranjan Sahoo 9040284844 ddnewskendrapara2[at]gmail[dot]com
52 Naxtra News Dillip Kumar Mohanty 9438420921 dillipmohanty7742[at]gmail[dot]com
53 MBC TV Shri Prasanta Ku Nayak 9437170138 Prasantakendrapada[at]gmail[dot]com
54 ETV Bharat Shri Radhakanta Mohanty 7978939673 radhakantamohanty1990[at]gmail[dot]com
55 Argus Pravat Kumar Lenka 9438653093 pravatlenka.marshaghai[at]gmail[dot]com
56 Odisha Bhaskar(Web) Rakesh Kumar Lenka 9438055224 rakeshkumarlenka2015[at]gmail[dot]com
57 Frontier Media Satyajit Tripathy 7606870253 satyajittripathy09[at]gmail[dot]com
Periodicals
58 Din Dayal Mail Shri Himanshu Sekhar Mohanty 7325844009 hsmohanty82[at]gmail[dot]com
59 Rastradipa Shri Pratap Swain 9439969266 pratapswainmedia
[at]gmail[dot]com
60 Pratigyan Sabir Khan 9337586857 sabirkendrapara609[at]gmail[dot]com
61 Krusak Sambad Shri Alekh nayak 6372534683 alekhnayakknpr[at]
gmail[dot]com