ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାକୃତିକ/ ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଫିଲଟର:
ଅଲିଭ ରିଡଲେ
ଗହୀର ମଥା
ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାକୃତିକ/ ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟବର୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଗହୀରମଥା ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସୁଦୂର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ…