ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଯାଆନ୍ତୁ: https://www.ulbodisha.gov.in/or/ulb/citizen-services?p_p_id=Emunicipality_WAR_Emunicipalityportlet_INSTANCE_ztLXt1KFaFQB&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Emunicipality_WAR_Emunicipalityportlet_INSTANCE_ztLXt1KFaFQB__spage=%2Fportlet_action%2FEmunicipality_portlet%2Fservices%2Faction&moduleCode=bd

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୧ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ-୭୫୪୨୧୫
ସ୍ଥାନ : କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା , ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା , ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ସହର : କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ପିନ କୋଡ୍ : 754211