ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଯାଆନ୍ତୁ: https://www.birthdeath.odisha.gov.in/#/home

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୧ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ-୭୫୪୨୧୫
ସ୍ଥାନ : କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା , ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା , ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ସହର : କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ପିନ କୋଡ୍ : 754211
ମୋବାଇଲ : 8093458192