ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ଏସ୍ ଏସ୍ ଏ)-ଚୌକିଦାର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ଏସ୍ ଏସ୍ ଏ)-ଚୌକିଦାର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ଏସ୍ ଏସ୍ ଏ)-ଚୌକିଦାର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ଏସ୍ ଏସ୍ ଏ)-ଚୌକିଦାର ପଦବୀ କମ ମେହେନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

25/05/2018 11/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (630 KB)