ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କସନନ୍ତ ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ବାଲିପଡା ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ଛାଉଣି ଜେନା ସାହି,ଜେନା ସାହି ଗଳି ପୋଖରୀପଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣଡିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କସନନ୍ତ ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ବାଲିପଡା ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ଛାଉଣି ଜେନା ସାହି,ଜେନା ସାହି ଗଳି ପୋଖରୀପଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣଡିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କସନନ୍ତ ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ବାଲିପଡା ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ଛାଉଣି ଜେନା ସାହି,ଜେନା ସାହି ଗଳି ପୋଖରୀପଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣଡିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କସନନ୍ତ ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ବାଲିପଡା ହରିଜନ ବସ୍ତି ,ଛାଉଣି ଜେନା ସାହି,ଜେନା ସାହି ଗଳି ପୋଖରୀପଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣଡିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ

07/07/2018 18/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)