ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ)-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲ ପାଇଁ ସୈରାତ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ନିଲାମି

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ)-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲ ପାଇଁ ସୈରାତ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ନିଲାମି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ)-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲ ପାଇଁ ସୈରାତ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ନିଲାମି

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ)-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲ ପାଇଁ ସୈରାତ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ନିଲାମି

25/09/2019 30/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)