ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା-ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା-ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା-ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା-ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

24/07/2018 10/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (97 KB)