ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ

30/10/2019 30/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (319 KB)