ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ

03/02/2021 12/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (433 KB)