ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମେଧା ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମେଧା ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମେଧା ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମେଧା ତାଲିକା

26/05/2020 30/05/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (663 KB)