ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ -ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି ।

13/03/2020 26/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)