ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ -ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ -ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ -ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ -ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

17/01/2020 27/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)