ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ -କୋଷ୍ଟାଲ ଯୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଳାନ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତା ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି

ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ -କୋଷ୍ଟାଲ ଯୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଳାନ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତା ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ -କୋଷ୍ଟାଲ ଯୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଳାନ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତା ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି

ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ -କୋଷ୍ଟାଲ ଯୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଳାନ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତା ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି   ।

06/01/2020 14/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (399 KB)