ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ-ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ସମନ୍ନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭଡା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ-ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ସମନ୍ନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭଡା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ-ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ସମନ୍ନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭଡା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ-ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ସମନ୍ନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭଡା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

28/06/2019 11/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)