ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା -“ଫନୀ” ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାସଗୃହ,କୁଡିଆ,ଗୁହାଳ ଘର କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଦୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା -“ଫନୀ” ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାସଗୃହ,କୁଡିଆ,ଗୁହାଳ ଘର କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଦୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା -“ଫନୀ” ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାସଗୃହ,କୁଡିଆ,ଗୁହାଳ ଘର କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଦୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା -“ଫନୀ” ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାସଗୃହ,କୁଡିଆ,ଗୁହାଳ ଘର କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଦୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା

06/12/2019 04/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB) Kendrapara HBA 2-1 (7 MB) Kendrapara HBA 2-2 (6 MB) Kendrapara HBA 3-1 (6 MB) Kendrapara HBA 3-2 (6 MB) Kendrapara HBA 4 (8 MB) Kendrapara HBA 5-1 (6 MB) Kendrapara HBA 5-2 (6 MB) Kendrapara HBA 6-1 (6 MB) Kendrapara HBA 6-2 (6 MB) Kendrapara HBA 8-1 (6 MB) Kendrapara HBA 8-2 (6 MB) Kendrpara HBA 9-1 (9 MB) Kendrpara HBA 9-2 (8 MB) Kendrapara HBA 7-1-20 (9 MB) Kendrapara HBA 7-21-40 (9 MB)