ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା -ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା -ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା -ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା -ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

24/06/2021 07/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (519 KB)