ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିମନ୍ତେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ତଥା ହିସାବ ନିରିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିମନ୍ତେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ତଥା ହିସାବ ନିରିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିମନ୍ତେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ତଥା ହିସାବ ନିରିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିମନ୍ତେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ତଥା ହିସାବ ନିରିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ।

13/07/2018 23/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (413 KB)