ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭାଗ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ର ସରକାରୀ ବିଭାଗ

  • ଶିକ୍ଷା
  • ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯାଳୟ
  • ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଜୟ ଓ ପ୍ରଶମନ
  • ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗ
  • ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ